Senin, 24 Mei 2010

ISIM YANG DIROFAKAN

مَرْفُوْعَاتُ الاَسْمَاءِ

ISIM YANG DIROFAKAN

مَرْفُوْعَاتُ الاَسْمَاءِ maksudnya adalah jika ada kalimat (kata) isim kedudukannya termasuk pada مَرْفُوْعَاتُ الاَسْمَاءِ maka i’rabnya (barisnya) harus rofa.

Contoh yang termasuk pada مَرْفُوْعَاتُ الاَسْمَاءِ adalah fa’il.

Contoh dalam kalimat ذَهَبَ مُحَمَّــــدٌ اِلَى الْمَدْرَسَةِ. Kenafa kata مُحَمَّــــدٌ berbaris domah ? karena kata مُحَمَّــــدٌ kedudukannya sebagai fa’il sedangkan fail termasuk kepada مَرْفُوْعَاتُ الاَسْمَاءِ maka kata مُحَمَّــــدٌ huruf akhirnya di beri baris dhommah.

Adapun yang termasuk pada مَرْفُوْعَاتُ الاَسْمَاءِ adalah .........

1. فاَعِلٌ fail / subjek

2. نَائِبُ الْفَاعِل naibul fail (pengganti kedudukan fail)

3. مُبْتَدَأ mubtada / subjek

4. خَبَر khobar / predikat

5. اِسِمُ كَانَ isim kana

6. خَبَر إِنَّ khobar inna

7. تَوَابِعُ لِلْمَرْفُوْعِ tawabi’ lil marfu’ (kata yang mengikuti isim yang dirofakan)

تَوَابِعُ لِلْمَرْفُوْعِ ada 4 yaitu :

- نَعْتٌ naat (yang mengikuti)

- عَطْفٌ ataf

- تَوْكِيْدٌ taukid

- بَدَلٌ badal

Tidak ada komentar:

Posting Komentar